This text is replaced by the Flash movie.
sdfg
A-opleiding psychiatrie print


Altrecht heeft een erkende opleiding voor de medische specialisatie tot psychiater. De opleiding bestaat uit een basisopleiding, een stage sociale psychiatrie en een keuze jaar.

De opleiding psychiatrie bij Altrecht

Met als hoofdlocatie het Willem Arntszhuis, uit 1461, is de opleiding psychiatrie van Altrecht een meerlocatie opleiding met een ruime variëteit. Diverse stages van het algemene gedeelte van de opleiding kunnen gevolgd worden op het Sanatoriumterrein in Zeist en in Woerden. 

De opleiding van Altrecht functioneert volgens HOOP. Aandachtsgebieden in volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie zijn beschikbaar, en voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie bestaan twee halfjaarstages (polikliniek Lunetten, en Topklinische Zorg Rintveld Eetstoornissen in Zeist).

Andere specialiteiten betreffen de afdeling bipolaire stoornissen in Utrecht (topklinisch), afdeling Psychosomatiek (topklinisch), het academisch angstcentrum in Zeist, en diverse plekken voor behandeling van persoonlijkheidsproblematiek.

De stage Spoedeisende psychiatrie is te volgen in Utrecht, in combinatie met stages in de (ambulante) sociale psychiatrie, zoals ACT teams. De opleiding in Altrecht heeft een sociaal psychiatrisch signatuur: er is meestal sprake van complexe problematiek, die zich vooral met een multidisciplinaire aanpak laat benaderen. Ook worden de mogelijkheden voor psychotherapie benut en gewaardeerd.

Altrecht neemt deel in het opleidingsconsortium Midden Nederland, samen met GGZ Centraal en het UMC Utrecht. Binnen de opleiding van Altrecht bestaat er voortdurend aandacht voor de wetenschappelijke onderbouwing van het medisch handelen door middel van case conferences en refereerbijeenkomsten. Verder richt zich het interne onderwijs programma zich op de toepassing van de theoretische kennis op het gebied van diagnostiek, somatiek, psychotherapie en sociale psychiatrie.

De opleiding wordt in deeltijd (36 uur, 0.95fte) aangeboden. De huidige regeling voor de avond- nacht en weekenddiensten voorziet in een vast in te roosteren dagdeel compensatie.

Jaarlijks kunnen vijf nieuwe AIOS (arts in opleiding tot specialist) beginnen met de opleiding. De werving vindt plaats via een open selectieprocedure die één maal per jaar in de  laatste week van oktober en de eerste week van november wordt gehouden. Sollicitaties kunnen gericht worden aan prof. dr. A.W. Braam, opleider. Plaatsvervangend opleider is mw. drs. D.W.G.M. Tijdink. Sollicitatie graag mailen aan r.vos@altrecht.nl.