This text is replaced by the Flash movie.
sdfg
P-opleiding klinisch of GZ-psycholoog print

Afgestudeerde psychologen en orthopedagogen kunnen zich binnen Altrecht specialiseren tot gezondheidszorg- en/of klinisch psycholoog. De opleidingsplaatsen zijn verdeeld over alle divisies en zorglijnen van Altrecht en zowel voor volwassenen en ouderen als voor kinder- en jeugdpsychiatrie.


Opleiding tot Gz-psycholoog (jaarlijks 15-20 plaatsen)
De generalistische GZ-opleiding (artikel 3 wet BIG) duurt twee jaar en start ieder jaar in januari. De Centrale RINO Groep verzorgt daarnaast het theoretische cursusprogramma voor 6 uur per week. De nadruk ligt zowel in het praktijk- als het theoriegedeelte vooral op (psycho-) diagnostiek en behandeling. Na de opleiding is een Gz-psycholoog in principe breed en praktijkgericht inzetbaar in de (Geestelijke) Gezondheidszorg. Werving vindt plaats in de zomerperiode. De leerarbeidsovereenkomst geldt voor 32 uur per week, tenzij anders vermeld.

Opleiding tot Klinisch psycholoog (jaarlijks 3-4 plaatsen)
Sinds 2003 bestaat de specialistische opleiding klinisch psycholoog (artikel 14 wet BIG), met daarin de opleiding psychotherapie. In deze opleiding gaat het vooral om verdieping in (psycho-) diagnostiek en behandeling van complexe problematiek, wetenschappelijk onderzoek, management en innovatie. Het theoretische gedeelte (blokken van twee aaneengesloten dagen (vijf dagdelen) per maand) volgt men bij de Centrale RINO Groep in Utrecht. De opleiding duurt vier jaar. De opleidingskandidaten zijn voor minimaal 28 uur per week in dienst. Werving vindt ieder jaar plaats in het najaar, aanname vindt plaats tussen januari en maart.

Sollicitatieprocedure

P-opleider van Altrecht is dhr. P. Dingemanse, klinisch psycholoog, waarnemend P-opleider is dhr. G. van Rossum, klinisch psycholoog. De hoofdopleider van de regio voor de GZ opleiding is mevrouw  Dr. M. van Zandvoort, voor de KP opleiding is dat mevrouw dr. M.M. Rijkeboer, beide van de Universiteit Utrecht.

Kandidaten kunnen voor een opleidingsplaats in aanmerking komen door het sturen van een sollicitatie na de opening van de sollicitatieprocedure op deze website. Advertentietekst(en) zijn tevens in te zien op de website van de Centrale Rinogroep Utrecht.

De Rino opleidingskosten (exclusief literatuur) komen voor 1/3 deel ten laste van de opleideling, het overige 2/3 deel wordt betaald door Altrecht.