This text is replaced by the Flash movie.
sdfg
Procedure print

Altrecht streeft ernaar de procedure per sollicitant binnen 23 dagen af te ronden. Alle binnengekomen reacties worden zo snel mogelijk bekeken. Vervolgens maakt de leidinggevende een selectie van mensen die worden uitgenodigd voor een gesprek.

Behalve aan de wetgeving, CAO-GGZ en de instellingsregels (waaronder een regeling werving & selectie), houdt Altrecht zich ook aan de fatsoensregels voor werving en selectie, zoals verwoord in de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (www.nvp-plaza.nl/sollicitatiecode). Dit geldt voor elke fase van het werving- en selectieproces, dus van vacaturestelling tot en met aanstelling.

Als de nieuw aan te stellen medewerker direct in aanraking komt met cliënten, is inenting tegen Hepatitis B verplicht. Als de kandidaat al is ingeënt en hiervan bewijs heeft, is de inenting niet nodig.

Bij indiensttreding is een Verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht.

Over beide onderwerpen wordt tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek meer informatie gegeven.